Retina AMD Polska

Program lekowy w leczeniu wysiękowej postaci AMD zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia

Z radością informujemy, że Ministerstwo zdrowia zatwierdziło program lekowy w leczeniu wysiękowej postaci AMD – zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. O ten program zabiegaliśmy od wielu lat. Liczymy, że zmieni on na korzyść sytuację osób tracących wzrok z powodu tego schorzenia.

Program wchodzi w życie z dniem 1 maja br.

Zachęcamy wszystkich pacjentów z wysiękową postacią AMD, którzy z różnych powodów nie byli leczeni do kontaktu z klinikami leczącymi to schorzenie.

Wykaz placówek na dostępny stronie NFZ: kolejki.nfz.gov.pl. Aby wyświetlić listę placówek realizujących leczenie należy w polu formularza oznaczonego “Jakiego świadczenia szukasz?” wybrać opcję “Leczenie wysiękowej postaci AMD z zastosowaniem iniekcji doszklistkowych przeciwciała monoklonalnego ANTY-VEGF

Małgorzata Pacholec

Od 1 maja 2015 wejdzie w życie program lekowy leczenia AMD.
Z satysfakcją informujemy, że na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawiła się informacja nt. projektu zmian w wykazie leków informowanych. W informacji tej czytamy m.in., że:

Zwiększy się dostępność leczenia w ramach programów lekowych i katalogu chemioterapii:
w ramach nowego programu lekowego Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) refundacją zostaną objęte: lek zawierający aflibercept (1 kod EAN) i lek zawierający ranibizumab (1 kod EAN). Objęcie refundacją tych leków stosowanych w terapii zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem jest długo oczekiwaną zmianą – zarówno przez pacjentów, jak i specjalistów. Utworzenie nowego programu lekowego poprawi dostępność pacjentów z AMD do nowoczesnego leczenia z zastosowaniem wskazanych leków

O tę zmianę walczyliśmy od dłuższego czasu i bardzo się cieszymy, że w końcu nastąpiła. Mamy nadzieję, że istotnie przyczyni się ona do zwiększenia dostępności leczenia AMD i do poprawy efektywności tego leczenia. Jest to słuszny krok w kierunku wzmocnienia ochrony Polaków przed ślepotą.

A teraz przetłumaczmy tę wiadomość z urzędniczego na ludzki.

Od 1 maja będzie istniał program lekowy leczenia AMD. Oznacza to, że zostanie wydzielona specjalna pula pieniędzy, które mają być przeznaczone na leczenie AMD. Ministerstwo określiło też zasady, według których pacjenci będą mogli korzystać z programu lekowego. Są więc wymienione warunki, które pacjent musi spełnić, żeby otrzymać leczenia, są także opisane sytuacje, kiedy pacjent jest wyłączany z programu (tzn. przestaje dostawać zastrzyki). Program opisuje też dokładnie, jak powinien być prowadzony pacjent, który jest leczony w ramach programu (ile zastrzyków, jakie badania itd.). Pełną treść programu lekowego można znaleźć na stronie 720 załącznika do Obwieszczenia, który dostępny jest treść programu lekowego

Co zmieni wprowadzenie programu lekowego:

oddzielenie pieniędzy przeznaczonych na leczenie AMD od pieniędzy przeznaczonych na inne świadczenia okulistyczne
dokładne określenie liczby zastrzyków oraz rodzaju badań, które muszą być wykonane u każdego pacjenta włączonego do programu
Do tej pory każdy szpital, który miał umowę z NFZ na świadczenia z zakresu okulistyki sam decydował, czy i ile pieniędzy przeznaczy na leczenie AMD. Czasem miało to taki skutek, że szpital wolał wydawać na inne, bardziej dla szpitala opłacalne świadczenia niż leczenie AMD. Obecnie na leczenie AMD szpital będzie podpisywał osobną umowę na konkretną kwotę, którą będzie można wydać tylko na leczenie AMD.

Jednak trzeba zauważyć, że program faktycznie wejdzie w życie dopiero, gdy:

  1. NFZ wyda zarządzenie, w którym określi szczegółowe warunki rozliczania
  2. Odziały NFZ ogłoszą konkursy dla szpitali na realizację programu lekowego AMD
  3. Szpitale (te które będą zainteresowane) przystąpią do konkursu (składając odpowiednie dokumenty) i podpiszą umowę z NFZ na realizację programu lekowego.

Dopiero wówczas placówki medyczne będą mogły rozliczać się z NFZ w ramach programu lekowego i wówczas będzie można mówić, że program lekowy działa.

Ile potrwa wprowadzenie programu?

Prawdopodobnie około 2 – 3 miesięcy, jednak dokładnie nie wiadomo, wszystko zależy od tego, jak szybko zadziała NFZ, zarówno centrala, jak i regionalne oddziały.

A co do tego czasu?

Na razie tzn. dopóki nie zmieni się rozporządzenie Ministra Zdrowia z sprawie świadczeń gwarantowanych – leczenie będzie rozliczane na dotychczasowych zasadach. O postępie we wprowadzaniu programu będziemy informować na naszej stronie.

Co z pacjentami, którzy już zaczęli leczenie?

Do czasu praktycznego wprowadzenia w życie programu lekowego – pacjenci będą leczeni jak dotychczas.

Po wejściu w życie programu będzie miał zastosowanie zapis z obwieszczenia:

“Do programu kwalifikowani są również pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie w ramach świadczeń gwarantowanych rozliczanych w ramach grupy B02 – (czyli na dotychczasowych zasadach – dopisek Retina AMD Polska) pod warunkiem, że w chwili rozpoczęcia terapii spełniali kryteria włączenia do programu. Jeżeli wykazano w tym czasie skuteczność leczenia, wtedy terapia powinna być kontynuowana zgodnie z zapisami programu.”

Obecnie zatem czekamy na ogłoszenie konkursu przez NFZ. Mamy nadzieję, że nastąpi to niezwłocznie.

Dziękujemy wszystkim osobom, które działały na rzecz wprowadzenia programu lekowego dla chorych na AMD. Ministerstwu Zdrowia gratulujemy słusznej decyzji, która jest pierwszym krokiem we właściwym kierunku, zmierzającym do poprawy dostępu chorych na AMD do skutecznego, nowoczesnego leczenia. Retina AMD Polska będzie monitorowała postępy we wdrażaniu programu oraz inne aspekty dostępu do właściwego leczenia AMD.

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra