Retina AMD Polska

Kongres „Zdrowie Polaków 2019” – leczenie jaskry, AMD i DME

Na temat najnowszych metod leczenia jaskry, AMD i DME oraz wykorzystania komórek macierzystych w okulistyce mówiono podczas kongresu „Zdrowie Polaków 2019”. W panelu poświęconym postępom w leczeniu narządów zmysłów zagadnienia te omówili płk prof. dr hab. n. med. Marek Rękas – kierownik Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego, konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki oraz prof. dr hab. n. med. Leonora Bużyńska, dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, kierownik Zakładu Bioinżynierii Komórek Macierzystych

Najnowszym trendem w leczeniu jaskry jest stosowanie technik małoinwazyjnych – są one bezpieczniejsze niż metody klasycznej chirurgii inwazyjnej i obarczone mniejszym ryzykiem powikłań. Jak podkreślał płk prof. Marek Rękas, mimo, że charakteryzują się mniejszą skutecznością, pozwalają na wcześniejszą interwencję (kwalifikują się do nich pacjenci nawet we wczesnym stadium choroby) i w konsekwencji dają lepsze wyniki leczenia. Profesor przedstawił również wykorzystanie innowacyjnych preparatów z grupy anty-VEGF w leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem i cukrzycowego obrzęku plamki.
Prof. Leonora Bużyńska, zwróciła uwagę, że terapia komórkami macierzystymi jest szansą na przywrócenie widzenia dla pacjentów z niewydolnością komórek macierzystych rąbka rogówki oka. W Polsce takie zabiegi przeprowadzane są w ramach badań klinicznych w dwóch ośrodkach okulistycznych: Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jak podkreślała ekspert, rogówka posiada zdolność do regeneracji, ale jest ona uzależniona od powierzchni uszkodzenia i zachowania komórek rąbka rogówki. Obecnie opracowywane są nowe metody tworzenia rąbkowych komórek przy pomocy pluripotencjalnych komórek macierzystych dla osób, które ich nie posiadają. Naukowcy prowadzą też badania nad nowymi możliwościami wykorzystania komórek macierzystych w leczeniu m.in. chorób siatkówki oka.
Zapraszamy do zapoznania się z wykładami:

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra