Retina AMD Polska

Praktyczna ocena widzenia dzięki nadnaczyniówkowej protezie siatkówki drugiej generacji (z 44 kanałami)

Sierpień 2021 r.

Uczeni z ośmiu wydziałów uniwersytetu w Melbourne oraz z Narodowego Australijskiego Uniwersytetu w mieście Canberra skonstruowali nadnaczyniówkową protezę siatkówki (suprachoroidal retinal prosthesis).

W badaniu klinicznym (NCT03406416) oceniono wykonywanie zadań funkcjonalnych i samopoczucie emocjonalne  u osób z wszczepionym urządzeniem w późnym stadium barwnikowego zwyrodnienia siatkówki (RP).

Przez dwa lata po dopasowaniu urządzenia u wszystkich badanych na każdej wizycie łatwość zadania z włączonym urządzeniem była wyższa lub równa tej przy wyłączonym. Łatwość wykonywania zadań poprawiła się w ciągu pierwszych sześciu miesięcy przy włączonym urządzeniu a następnie pozostała stabilna. Badani zgłaszali poprawę mobilności, funkcjonalnego widzenia i jakości życia przy włączonym urządzeniu.

 

Nadnaczyniówkowa proteza siatkówki wykazuje potencjalną użyteczność w życiu codziennym, umożliwiając zwiększenie świadomości środowiskowej i poprawę dostępu do informacji sensorycznych dla osób ze schyłkową fazą RP.

 

Dzięki uprzejmości Retina International

Tłumaczenie i opracowanie Anna Wszołek

Październik 2021 r.

 

 

 

 

System rejestracji SMS

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: poniedziałek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra