Retina AMD Polska

o nas

“Nasza misja to ochrona Polaków przed ślepotą”
Art. 68 Konstytucji RP:
1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres działania świadczeń ustala ustawa.
3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.

O nas

Stowarzyszenie zostało założone w grudniu 1998 roku z inicjatywy osób tracących wzrok z powodu schorzeń siatkówki pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Retinitis Pigmentosa. W 2006 r. zmieniło nazwę na RETINA AMD POLSKA.

Stowarzyszenie Zrzesza:

 • osoby chore na zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa), AMD (degeneracja plamki żółtej związana z wiekiem), zespół Stargardta i inne schorzenia siatkówki o podłożu genetycznym.
 • ich krewnych i bliskich oraz
 • wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

Cele Stowarzyszenia to:

 • gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat schorzeń siatkówki: etiologii, przebiegu oraz możliwości leczenia i rehabilitacji,
 • informowanie opinii publicznej o problemach osób tracących wzrok z powodu schorzeń siatkówki,
 • zabieganie o wczesną wykrywalność tych schorzeń,
 • lobbowanie o dostęp do nowoczesnych metod leczenia i rehabilitacji
 • promowanie badań naukowych nad znalezieniem skutecznej terapii
 • udzielanie porad i wsparcia chorym i ich bliskim poprzez dzielenie się własnymi doświadczeniami w walce z chorobami siatkówki,
 • świadczenie własnym przykładem, że mimo pogarszającego się wzroku można żyć w sposób wartościowy, interesujący, godny a więc szczęśliwy.

Działalność

Stowarzyszenie organizuje:

 • spotkania informacyjne dla członków,
 • seminaria dla pacjentów z udziałem lekarzy okulistów i specjalistów rehabilitacji,
 • wystawy sprzętu optycznego i specjalistycznego oprogramowania komputerowego.
 • kampanie społeczne w tym w szczególności kampanie edukacyjne w ramach Retina Week – Światowego Tygodnia Siatkówki.

Współpraca

Od początku istnienia Retina AMD Polska współpracuje z Polskim Związkiem Niewidomych.
Od roku 2000 z Retina International, a od 2011 r. z AMD Alliance.

Kontakt

Retina AMD Polska

Retina AMD Polska
ul. Konwiktorsk 7 pok. 25
00-216 Warszawa
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: wtorek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

 

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra