Retina AMD Polska

Komunikat dla nieleczonych dotąd chorych na wysiękowe AMD

Badania kliniczne w kierunku wysiękowego AMD

Przychodnia i Szpital Okulistyczny Retina w Warszawie prowadzi bezpłatne badania kliniczne w kierunku wysiękowego AMD. Poszukiwane są osoby mające 50 lat i więcej – kobiety i mężczyźni. Pacjenci zakwalifikowani do badań mogą otrzymać zwrot kosztów podróży do określonej kwoty.

Główne kryteria włączenia do badania klinicznego:  

  1. Wiek: 50 lat lub więcej.
  2. Kobiety i mężczyźni.
  3. Pacjent nie może być wcześniej leczony na wysiękowe AMD, czyli nie otrzymywał żadnych iniekcji doszklistkowych, nie był leczony laserem lub nie miał wykonywanego zabiegu chirurgicznego w związku z wysiękowym AMD. Może stosować suplementację witaminą D w profilaktyce AMD.
  4. Pacjent nie przechodził żadnych zabiegów / operacji witreoretinalnych w badanym oku z jakiejkolwiek przyczyny.
  5. Pacjent nie stosował długo działających steroidów doustnie lub doocznie w dowolnym oku w ciągu 18 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem leczenia w badaniu klinicznym.
  6. Pacjent nie może być biorcą przeszczepu rogówki ani mieć dystrofii rogówki w badanym oku.
  7. Pacjent nie przechodził zabiegu/operacji zaćmy lub innego zabiegu wewnątrzgałkowego w badanym oku w ciągu 3 miesięcy przed rozpoczęciem badania klinicznego. Kapsulotomia tylna laserem YAG jest dozwolona nie później niż 4 tygodnie przed włączeniem do badania klinicznego.
  8. Pacjent nie może mieć zakaźnego zapalenia spojówek, rogówki, twardówki lub wnętrza gałki ocznej w dowolnym oku.
  1. Pacjent nie może mieć zapalenia błony naczyniowej oka w dowolnym oku w wywiadzie.
  2. Inne kryteria medyczne, oceniane na wizycie wstępnej w placówce za pomocą diagnostyki obrazowej i analizy medycznej.

 

Miejsce badań:

Przychodnia i Szpital Okulistyczny Retina
Gimnazjalna 1, Warszawa-Bemowo

tel. 22 664 44 33, e-mail: retina@retina.pl

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra