Retina AMD Polska

Końcowy fragment C fibulinu-7 i jego aktywny syntetyczny peptyd tłumią neowaskularyzację siatkówki i naczyniówki

1 lutego 2020

Narodowy Instytut Zdrowia w Baltimore, Uniwersytet Medyczny w Baltimore, Narodowy Instytut Zdrowia w Bethesda, Podyplomowe Studium Medyczne w Tokio

Związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) i retinopatia cukrzycowa to wiodące przyczyny ślepoty powodowanej wzmożoną angiogenezą. Mimo że białka neutralizujące VEGF zapewniają korzyści, potrzebne są nowe terapie. Wcześniej zidentyfikowano końcowy fragment C Fibulinu-7   (Fbln7-C) jako inhibitor angiogenezy in vitro. Fbln7-C hamuje neowaskularyzację in vivo przy mokrym AMD, neowaskularyzacjię naczyniówkową (CNV) i retinopatię cukrzycową z indukowaną tlenem retinopatią niedokrwienną. Ponadto krótka sekwencja peptydowa z Fbln7-C odpowiada za właściwości antyangiogenne Fbln7-C. Dlatego Fbln7-C może być kandydatem terapeutycznym przy mokrej AMD i retinopatii niedokrwiennej.

Dzięki uprzejmości Retina International
Tłumaczenie i opracowanie Anna Wszołek
kwiecień 2020

 

 

System rejestracji SMS

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: poniedziałek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra