Retina AMD Polska

Nowy lek na zwyrodnienie plamki żółtej podany pierwszemu pacjentowi w Polsce

W maju tego roku pierwszy pacjent w Polsce rozpoczął leczenie nowym lekiem – brolucizumabem.

Beovu (brolucizumab) to lek, który został zatwierdzony w lutym 2020 r przez Komisję Europejską do leczenia neowaskularnej postaci AMD (wAMD). Jest to jedyny lek anty-VEGF zaakceptowany w Europie, który leczy postać wAMD, jednocześnie umożliwiając zachowanie trzymiesięcznych odstępów między kolejnymi podaniami.

Lek podaje się w czasie trzech miesięcy: 3 iniekcje w odstępie jednomiesięcznym. Następnie lekarz może indywidualnie ustalić odstępy między dawkami, w zależności od aktywności choroby, ocenianej na podstawie ostrości wzroku i (lub) parametrów anatomicznych.

Jest najmniejszą cząsteczką spośród obecnych leków anty-VEGF i ze względu na niewielkie rozmiary lepiej przechodzi przez warstwy siatkówki. Lepiej redukuje również wszystkie postaci płynów w obrębie siatkówki, tj.: płyn pod- i śródsiatkówkowy oraz pod nabłonkiem barwnikowym siatkówki, co daje większą szansę pacjentom na utrzymanie długoterminowo wzroku oraz pozostanie samodzielnym.

Wczesna i skuteczna eliminacja płynu w obrębie siatkówki jest nieocenioną wartością terapeutyczną i dobrze rokującą dla nowych pacjentów ze wczesnym rozpoznaniem wAMD.

Lek pozostaje miejscowo tylko w oku, nie dostając się do krążenia ogólnoustrojowego ze względu na to, że nie ma części FC która w innych lekach przenika do ustroju.

W porównaniu z innymi lekami anty-VEGF, brolucizumab ma największe stężenie cząsteczek molowych aktywnego leku – nawet 11-krotnie więcej – co powoduje, że jest najbardziej efektywną, skuteczną bronią przeciw gromadzącemu się w obrębie struktur siatkówki płynu.

W badaniach rejestracyjnych odnotowano wysoką poprawę ostrości wzroku – o ok. 7 liter tablicy Snellena po dwóch latach obserwacji. Uzyskanie każdej litery stanowi wymierną wartość w codziennych aktywnościach pacjentów z wAMD.

Pacjenci leczeni dotąd nieskutecznie innymi lekami anty-VEGF z powodu chronicznie pogarszających się parametrów anatomicznych/wzrokowych lub z powodów logistycznych związanych z koniecznością częstszych wizyt w placówkach oraz iniekcji mogą przejść na leczenie brolucizumabem.

Jest to również lek ostatniej szansy dla tych, którzy wykorzystali już aktualnie dostępne opcje terapeutyczne.

Obecnie (czerwiec 2020 r.) lek dostępny jest odpłatnie w prywatnych klinikach. Producent, firma Novartis, złożyła dokumenty o włączenie leku do programu lekowego. Oczekuje się, że może to nastąpić w 2021 r. – w drugim lub trzecim kwartale.

 

Warszawa, 19.06.2020

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra