Retina AMD Polska

Powiązanie niskiej wagi urodzeniowej ze zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem: wyniki badania Gutenberg Health Study (GHS)

Moguncja, Niemcy, listopad 2019 r.

W badaniu uczestniczyły 6492 osoby wieku od 35 do 74 lat. Poddano je badaniu zdjęcia dna oka zgodnie z Rotterdam Grading Scheme dla AMD na początku badania i podczas pięcioletniego badania kontrolnego. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy różne grupy wagowe (niska: <2500 g; normalna: 2500–4000 g; wysoka:> 4000 g).

Częstość występowania AMD ogółem była najwyższa w grupie o niskiej masie urodzeniowej (11,2%; 40/358) w porównaniu z grupą o normalnej masie urodzeniowej (6,5%; 346/5328) i grupie o wysokiej urodzeniowej masie ciała (8,4%; 68/806). Nie zaobserwowano związku między niską masą urodzeniową a skumulowanym występowaniem AMD w ciągu pięciu lat. Grupa z niską masą urodzeniową wykazała wyższą o 70% częstość AMD w porównaniu z grupą o normalnej masie urodzeniowej.

Niekorzystny wzrost płodu został zidentyfikowany jako czynnik ryzyka różnych chorób przewlekłych w wieku dorosłym, takich jak choroby układu krążenia. Niska masa urodzeniowa prowadzi do wielu zmian morfologicznych oka w okresie niemowlęcym i w dzieciństwie, co może przypuszczalnie predysponować te osoby do AMD i podwyższać ryzyko chorób oczu w wieku dorosłym.

Nieskorygowane wyniki tego badania są zgodne z dwoma wcześniejszymi badaniami wykazującymi wyższą częstość AMD u osób z dużą masą urodzeniową.

Poród przedwczesny i niska masa urodzeniowa okazały się ważnymi parametrami dla zmienionego rozwoju plamki żółtej w dzieciństwie. Powstawanie plamki rozpoczyna się między 11. a 13. tygodniem ciąży, kiedy różnicują się komórki czopków i nabłonka barwnikowego siatkówki. Upośledzony wzrost w tym okresie może wpływać na przyszły rozwój narządów i predysponować do AMD.

Rozwój centralnego dołka satkówki rozpoczyna się w 22. tygodniu ciąży i ogranicza przemieszczanie wewnętrznych i zewnętrznych warstw siatkówki. U byłych wcześniaków z niską masą urodzeniową zaobserwowano zaburzoną migrację siatkówki w obrębie dołka. Ponadto odnotowano zagęszczenie dołka  i brak depresji dołowej u byłych wcześniaków z niską masą urodzeniową w dzieciństwie, niezależnie od poporodowego wystąpienia retinopatii związanej z wcześniactwem (ROP). Nawet wcześniejsze umiarkowane wcześniaki wykazywały pogrubienie dołka w wieku od 4 do 10 lat niezależnie od występowania ROP. Zmiany te trwają przynajmniej do młodego wieku dorosłego, a być może przez całe życie.

Poza zmianami siatkówki inni autorzy informowali o przerzedzeniu naczyniówki w plamce żółtej u byłych dzieci o niskiej masie urodzeniowej. Naczyniówka odżywia i dotlenia zewnętrzny segment siatkówki, a u osób z AMD obserwuje się jej rozrzedzenie. Dlatego wyższe ryzyko AMD u osób z niską masą urodzeniową może być związane z niewydolnością naczyniówkową.

Związek między niską masą urodzeniową a AMD stwierdzono głównie we wczesnych stadiach AMD, ale późne AMD wykazało również dodatni związek z niską masą urodzeniową. Nie wiadomo, czy niska masa urodzeniowa może być również związana z ciężkim AMD. Jednak wyniki badania pokazują, że niekorzystny wzrost płodu i / lub związane z nim czynniki, dla których waga urodzeniowa jest wskaźnikiem pośrednim, są powiązane z mechanizmami patofizjologicznymi, które mogą prowadzić do AMD w wieku dorosłym.

Dzięki uprzejmości Retina International

Tłumaczenie i opracowanie Anna Wszołek

maj 2020 r.

 

System rejestracji SMS

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: poniedziałek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra