Retina AMD Polska

Stypendium Fulbrighta dla prof. Marco Zarbina i Kliniki Okulistyki Ogólnej w Lublinie

Dzięki stypendium finansowane będą działania w obszarach dotyczących telemedycznej diagnostyki schorzeń siatkówki oka, cukrzycowego obrzęku plamki, retinopatii wcześniaczej, traumatologii, a także badań genetycznych i terapii genowych.

Należący do światowej czołówki specjalistów w dziedzinie badań genetycznych, terapii genowych i retinologii prof. Marco Zarbina z Rutgers University i Klinika Okulistyki Ogólnej otrzymali stypendium Fulbrighta na kontynuowanie współpracy i wymiany naukowej.

“Czujemy się szczególnie wyróżnieni, ponieważ po raz pierwszy taki grant otrzymuje polskie środowisko okulistyczne – czytamy wypowiedź prof. Roberta Rejdaka, szefa Kliniki Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w portalu www.liderzyinnowacyjnosci.com – Jest to efekt naszej kilkuletniej współpracy z prof. Marco Zarbinem, który należy do światowej czołówki specjalistów w dziedzinie badań genetycznych, terapii genowych i retinologii. Dzięki wspólnej wymianie naukowej w ramach przyznanego grantu z programu Fulbrighta takie metody będziemy teraz wspólnie rozwijać i wprowadzać w Polsce.”

Zachęcamy do przeczytania artykułu Jolanta Czudak “Współpraca polsko-amerykańska – grant Fulbrighta dla prof. Marco Zarbina i Kliniki Okulistyki Ogólnej w Lublinie” – otwórz >

Źródło – Jolanta Czudak, Współpraca polsko-amerykańska – grant Fulbrighta dla prof. Marco Zarbina i Kliniki Okulistyki Ogólnej w Lublinie, 11 marca 2019, www.liderzyinnowacyjnosci.com

Fotografia przedstawia prof. Roberta Rejdaka i prof. Marco Zarbina, źródło portal Liderzy Innowacyjności – www.liderzyinnowacyjnosci.com

System rejestracji SMS

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: poniedziałek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra