Retina AMD Polska

1,5 mln Polaków cierpi na AMD!

O Forum Ochrony Zdrowia:

Potrzeba stałej debaty o systemie ochrony zdrowia jest niezmienna od lat. Realizacja celów nowoczesnej koncepcji zdrowia publicznego wymaga zaangażowania wszystkich sektorów społeczno-gospodarczych państwa, nie tylko resortu zdrowia. Forum Ochrony Zdrowia w ciągu szczęściu lat stało się miejscem, które pozwala szerzej spojrzeć na system ochrony zdrowia – zarówno w ujęciu ogólnokrajowym jak i lokalnym, umożliwia szukanie rozwiązań systemowych jak i szczegółowych dotyczących konkretnych specjalizacji czy jednostek organizacyjnych

więcej na http://www.medexpress.pl/15-mln-polakow-cierpi-na-amd/64916

Góra