Retina AMD Polska

Apel o program lekowy AMD

W Polsce każdego roku przybywa aż 14 tys. pacjentów, którzy narażeni są na nieodwracalną ślepotę. Jednocześnie zaledwie co 20 chory ma szansę na bezpłatne leczenie, gdyż nadal brakuje programu lekowego. Dlatego Stowarzyszenie Retina AMD, Stowarzyszenie AMD i Polski Związek Niewidomych podpisały apel w imieniu chorych na zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD). Skierowany on został do instytucji odpowiedzialnych za politykę zdrowotną, a jego celem jest uzyskanie dostępu do lepszego leczenia i utworzenie specjalnego programu leczenia AMD. Apel poparło 10 organizacji zrzeszających osoby niewidome i niedowidzące.

23 marca (poniedziałek) 2015 r. o godz. 11:00 w Tyflogalerii Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Konwiktorskiej 7 odbędzie się konferencja podczas której odczytana zostanie treść apelu.

System rejestracji SMS

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: poniedziałek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra