Retina AMD Polska

Brak reakcji i szybkie uodpornienie na terapię anty-VEGF u pacjentów z wysiękowym AMD

Leczenie przeciwnaczyniowym czynnikiem wzrostu śródbłonka (VEGF) stało się standardem leczenia wysiękowego AMD, jednak jego skuteczność może być w niektórych przypadkach ograniczona. To ważny problem kliniczny w długoterminowym leczeniu.

 

12 miesięczne badanie objęło 63 nieleczonych dotychczas pacjentów z AMD, którzy byli analizowani pod kątem braku odpowiedzi i tachyfilaksji, czyli szybkiego uodpornienia, po wstrzyknięciu ranibizumabu i afliberceptu do ciała szklistego (IVI). Badanie odbyło się w ramach NFZ. Skorygowana ostrość wzroku (BCVA) oraz cechy morfologiczne aktywności choroby oceniano za pomocą tomografii optycznej (OCT) podczas 12-miesięcznej obserwacji. U 22,2% (14 osób) pacjentów stwierdzono brak reakcji. Nie znaleziono istotnej korelacji między rodzajem inhibitora VEGF a negatywną odpowiedzią na leczenie. U ośmiu pacjentów (12,7%) rozwinęła się wczesna tachyfilaksja, która występowała częściej przy leczeniu afliberceptem. W początkowej fazie terapii afliberceptem zauważono większą poprawę BCVA i zmniejszenie grubości centralnej siatkówki (CRT) w porównaniu z grupą ranibizumabu. W dalszej fazie leczenia różnice w BCVA i CRT między tymi dwiema grupami nie były statystycznie znaczące, jednak leczenie afliberceptem nadal wykazywało lepszą funkcjonalność i wyniki anatomiczne oka.

Październik 2019 r.

Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Klinika Oftalmologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Zuber-Laskawiec, A. Kubicka-Trzaska, I. Karska-Basta, W. Pociej-Marciak, B. Romanowska-Dixon

 

Dzięki uprzejmości Retina International

Tłumaczenie i opracowanie Anna Wszołek

marzec 2020 r.

 

 

System rejestracji SMS

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: poniedziałek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra