Retina AMD Polska

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe o długim i bardzo długim łańcuchu (LC i VLC-PUFA) a zachorowalność na AMD

Naukowcy odkryli, że wielonienasycone kwasy tłuszczowe o długim i bardzo długim łańcuchu (LC i VLC-PUFA) mają wpływ na yachorowalnoś na AMD i rozwój tej choroby.  Potwierdzają to epidemiologia, badania biochemiczne i genetyczne; jednak dokładne mechanizmy patogenezy są nieznane. Naukowcy przeglądają dowody naukowe i kliniczne potwierdzające rolę PUFA w AMD i ustalają przyszłe kierunki wyjaśniania ról kwasów tłuszczowych w patogenezie AMD.

 

2019 r.

Instytut Chorób Oka, Uniwersytet Kalifornii, San Diego, USA

  1. Skowronska-Krawczyk, DL Chao

 

Dzięki uprzejmości Retina International

Tłumaczenie i opracowanie Anna Wszołek

marzec 2020 r.

 

System rejestracji SMS

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: poniedziałek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra