Retina AMD Polska

Byliśmy uczestnikami warsztatów “Diabetic Retinopathy Barometer European Advocacy Workshop”

W dniach 14-15 września w Mediolanie odbyły się warsztaty “Diabetic Retinopathy Barometer European Advocacy Workshop”, w których na zaproszenie dr Jane Barratt sekretarz Generalnej organizacji International Federation on Ageing ( IFA ) udział wzięły prezes stowarzyszenia Retina AMD Polska Małgorzata Pacholec i nasza wolontariuszka, członek stowarzyszenia Elżbieta Szeratics.

Podczas spotkania przedstawiciele organizacji klinicystów, pacjentów, eksperci zdrowia publicznego z 15 krajów dzielili się najnowszą wiedzą i strategiami mogącymi pomóc w poprawie leczenia osób chorych na cukrzycę, zagrożonych utratą widzenia. Wartością warsztatów była prezentacja wyników badań przeprowadzonych w 41 krajach, w tym również w Polsce

Uczestnicy spotkania mogli bezpośrednio przekazać sobie wiedzę i doświadczenie wynikającymi ze specyfiki swoich krajów oraz omówić kierunek najbliższych i priorytetowych działań wspólnych dla wszystkich. Poniżej pprzedstawiamy zwiastun filmowy z warsztatów. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie programu DRBarometr.

  • zwiastun spotkania w Mediolanie – http://www.drbarometer.com/europe
  • więcej informacji o programie, dobrych praktykach dotyczących kształtowania polityk publicznych, edukacji – https://drbarometer.com/communities-of-practice/
  • strona International Federation on Ageing –  https://www.ifa-fiv.org/

 

 

 

Góra