Retina AMD Polska

Nagranie z konferencji “Zobacz Rehabilitację Osób Niewidomych i Słabowidzących”

Udostępniamy materiał filmowy z konferencji, która odbyła się 27 września w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

Konferencja „Zobacz Rehabilitację Osób Niewidomych i Słabowidzących” zorganizowana została przez Parlamentarny Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku oraz Polski Związek Niewidomych. Współorganizatorami konferencji były: Fundacja Vis Major, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Fundacja Edukacji Nowoczesnej, Fundacja Szansa dla Niewidomych, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”.

Podczas konferencji rozmawiano m.in. o tym, czym jest rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku, czym różni się od rehabilitacji w rozumieniu potocznym i jakie korzyści odnoszą z niej osoby niewidome i słabowidzące. W opinii organizacji pozarządowych reprezentujących osoby z dysfunkcją wzroku w Polsce brakuje instytucjonalnego systemu rehabilitacji osób niewidomych i tracących wzrok umożliwiającego zdobycie maksymalnej samodzielności i niezależności. Przedstawiciele organizacji pozarządowych przedstawili dla decydentów rekomendacje w odniesieniu do rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących. Pod tym odnośnikiem można zapoznać się z nagraniem z całej konferencji – http://bit.ly/konferencja27092018 

 

 

 

System rejestracji SMS

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: poniedziałek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra