Retina AMD Polska

Nagranie z konferencji “Zobacz Rehabilitację Osób Niewidomych i Słabowidzących”

Udostępniamy materiał filmowy z konferencji, która odbyła się 27 września w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

Konferencja „Zobacz Rehabilitację Osób Niewidomych i Słabowidzących” zorganizowana została przez Parlamentarny Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku oraz Polski Związek Niewidomych. Współorganizatorami konferencji były: Fundacja Vis Major, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Fundacja Edukacji Nowoczesnej, Fundacja Szansa dla Niewidomych, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”.

Podczas konferencji rozmawiano m.in. o tym, czym jest rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku, czym różni się od rehabilitacji w rozumieniu potocznym i jakie korzyści odnoszą z niej osoby niewidome i słabowidzące. W opinii organizacji pozarządowych reprezentujących osoby z dysfunkcją wzroku w Polsce brakuje instytucjonalnego systemu rehabilitacji osób niewidomych i tracących wzrok umożliwiającego zdobycie maksymalnej samodzielności i niezależności. Przedstawiciele organizacji pozarządowych przedstawili dla decydentów rekomendacje w odniesieniu do rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących. Pod tym odnośnikiem można zapoznać się z nagraniem z całej konferencji – http://bit.ly/konferencja27092018 

 

 

 

Góra