Retina AMD Polska

Jesteśmy zaniepokojeni przyszłością programu lekowego leczenia wysiękowej postaci AMD

Apelujemy do Ministerstwa Zdrowia, aby nie tylko nie ograniczać zakresu programu lekowego, ale dalej program rozwijać. Jedynie takie konsekwentne działania mogą w dłuższej perspektywie przynieść zahamowanie epidemii ślepoty wywołanej wAMD. Program lekowy jest zatem inwestycją w zdrowie Polaków.

Poniżej prezentujemy treść pisma skierowanego na początku kwietnia br. przez Małgorzatę Pacholec prezes stowarzyszenia Retina AMD Polska do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

 

Treść pisma do Ministerstwo Zdrowia ws. programu lekowego leczenia wAMD

 

Warszawa dnia 1 kwietnia 2019

Pan Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15
Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze

 

Pragniemy wyrazić ogromne zaniepokojenie wypowiedzią p. wiceministra Macieja Miłkowskiego w czasie posiedzenia zespołu Dialog dla Zdrowia w dniu 26 marca br. w sprawie planów Ministerstwa Zdrowia względem programu lekowego leczenia wysiękowej postaci AMD.

Z wypowiedzi tej wynikało, że MZ zamierza ograniczyć zakres tego programu, zastępując go procedurą jgp B 84. Nasze obawy wynikają z faktu, że procedura ta posiada niską wycenę co uniemożliwia leczenie pacjentów lekami zgodnymi z ich wskazaniami do leczenia wAMD jak również nie zapewnia regularności podawania leku ani monitorowania rezultatów terapii.

Uważamy, że takie działanie spowoduje pogorszenie jakości leczenia pacjentów i zaprzepaszczenie osiągnięć programu lekowego.

Uważamy bowiem, że funkcjonujący od trzech lat w Polsce program lekowy leczenia wAMD rozwija się bardzo dobrze. Skorzystało już z niego 30 tys. pacjentów. Jest on wielkim dobrodziejstwem, gdyż gwarantuje leczenie na najwyższym poziomie: zapewnia odpowiednią częstotliwość podań leku i monitorowanie choroby.

Wcześniejsze nasze doświadczenia z procedurą jgp B 02 wykazały, że leczenie to było nieefektywne choć wydano na nie bardzo dużo pieniędzy. Pacjenci nie byli dostatecznie zaopatrzeni w leki ani też nie byli objęci odpowiednią opieką medyczną.

Stowarzyszenie Retina AMD Polska w 2016 r. przekazało Ministerstwu raport z audytu leczenia wAMD, w którym wykazaliśmy wady leczenia w ramach procedury jgp (raport w załączeniu).

Rozumiemy działania Ministerstwa zmierzające do racjonalizacji wszystkich kosztów leczenia ale analizując koszty programu lekowego, nie można zapominać o ogromnych wydatkach jakie musi ponieść Państwo na sfinansowanie kosztów niepełnosprawności osób, które tracą wzrok z powodu wAMD. Wiemy, że od wielu lat liczba takich osób stale rośnie.

Uważamy, że ograniczenie dostępu do programu lekowego przyczyni się do powrotu czasów, w których jedynie zamożnych pacjentów stać było na leczenie zgodne z wytycznymi towarzystw naukowych.

Nie możemy do tego dopuścić! Apelujemy, aby nie tylko nie ograniczać zakresu programu lekowego, ale dalej go rozwijać, bo jedynie takie konsekwentne działania mogą w dłuższej perspektywie przynieść zahamowanie epidemii ślepoty wywołanej wAMD.

Program lekowy jest zatem inwestycją w zdrowie Polaków.

Bardzo prosimy o szybką odpowiedź na pytanie, jakie plany ma Ministerstwo Zdrowia względem programu lekowego leczenia wAMD?

Odpowiedź tę udostępnimy wszystkim zainteresowanym.

 

Z wyrazami szacunku
Małgorzata Pacholec
Prezes Retina AMD Polska

 

Do wiadomości :

  1. Prof. Marek Rękas Krajowy Konsultant ds. Okulistyki

 

Pobierz:

 

System rejestracji SMS

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: poniedziałek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra