Retina AMD Polska

Kongres „Zdrowie Polaków 2019” – Małgorzata Pacholec

Utrata wzroku to tragedia, która dotyka nie tylko pacjentów, ale również ich bliskich” – mówiła, podczas kongresu „Zdrowie Polaków 2019”, Małgorzata Pacholec – prezes Stowarzyszenia Retina AMD Polska, dyrektor Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych.

 

Choroby oczu dotykają coraz więcej osób, nie tylko starszych, ale również młodych. To poważny problem społeczny i zdrowotny, a także wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia. Dla pacjentów pogorszenie widzenia to ogromny dramat, który zmienia ich dotychczasowe życie i sprawia, że stają się zależni od innych. To problem, który generuje nie tylko koszty indywidualne czy społeczne, ale również ekonomiczne. Utrata wzroku kosztuje więcej niż jego leczenie. Potwierdza to raport przeprowadzony przez Instytut Innowacyjna Gospodarka. Jak z niego wynika, koszty pośrednie cukrzycowego obrzęku plamki DME są 12-krotnie wyższe niż koszty bezpośrednie, zaś koszty wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) 4-krotnie przekraczają bezpośrednie koszty leczenia. Tymczasem, bardzo ważną rolę w profilaktyce zaburzeń wzroku odgrywają badania okulistyczne – w wielu przypadkach wczesne wykrycie i leczenie pozwala na uniknięcie utraty wzroku.

Między innymi te tematy poruszyła Małgorzata Pacholec podczas kongresu „Zdrowie Polaków 2019” w panelu „Zdrowie Polaków – oczekiwania pacjentów”. Przedstawiła sytuację chorych, szczególną uwagę zwracając na kwestie związane z dostępnością do leczenia – brakiem programu lekowego dla DME czy trudnościami w kwalifikacji pacjentów do programu leczenia AMD.

Zaznaczyła również, że polscy pacjenci nie mają dostępu do diagnostyki genowej, która pozwala określić jaka mutacja odbiera im wzrok. Tymczasem pojawiają się nowe możliwości terapeutyczne – precyzyjne celowane genoterapie, które tego wymagają i mogą stanowić dla pacjentów szansę na skuteczne leczenie.

Zapraszamy do obejrzenia materiału:

 

 

System rejestracji SMS

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: poniedziałek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra