Retina AMD Polska

Najnowsze doniesienia naukowe na temat chorób siatkówki oka.

Zależność efektywności terapii zwyrodnienia siatkówki od miejsca wszczepienia komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej

W chorobach zwyrodnieniowych siatkówki (RDD) w modelu zwierzęcym komórki macierzyste pochodzące z tkanki tłuszczowej (ASC) przeszczepione do przestrzeni podsiatkówkowej wykazują silny efekt ochronny. Ostatnio przeprowadzono kilka prób klinicznych w leczeniu RDD za pomocą doszklistkowej transplantacji komórek macierzystych, w tym ASC. Sprawdzono, czy miejsce przeszczepu wpływa na terapeutyczne działanie tych komórek.  Obserwowano budowę anatomiczną siatkówki w kriosekcjach oczu szczura w 1., 2., i 4. tygodniu po transplantacji. Wyniki badań klinicznych nie okazały się zadowalające. Wszczepienie komórek macierzystych do komory szklistej musi być poprzedzone wnikliwą analizą indywidualnych uwarunkowań RDD w badaniach klinicznych.

Styczeń 2020 r.

Wydział Medyczny Uniwersytetu Tongji w Szanghaju w Chinach

Tłumaczenie i opracowanie Anna Wszołek 5.08.20 r.

 

Wykorzystanie matrycy kolorów Kinga-Devicka do określenia zaawansowania AMD

Cel: Badanie miało na celu ustalenie, jak różni sie wrażliwość na kolory we wczesnym i zaawansowanym zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem (AMD) oraz sprawdzenie przydatności matrycy kolorów Kinga-Devicka do określenia zaawansowania tej choroby.

Metody i analizy: W badaniu udział wzięło 85 osób – ogółem 144 oczu: 57 zdrowych, 45 z suchym AMD (NE-AMD) i 42 z wysiękowym (E-AMD). Każde oko poddano badaniu BCVA z odległości 40 cm ze 100% czarnym kontrastem. Zarejestrowano liczbę prawidłowo zidentyfikowanych liter (spośród 10) dla różnych kolorów (czerwony, zielony, niebieski i żółty) i przy malejących poziomach kontrastu (100%, 75%, 50% i 25%).

Wyniki: Najgorszy wynik uzyskali przy różnych kontrastach pacjenci z E-AMD. Zdolność do rozpoznania koloru niebieskiego i żółtego odróżnia zaawansowane E-AMD od wczesnego  NE-AMD, a rozpoznawanie kolorów niebieskiego i czarnego pozwala dokładnie odróżnić E-AMD od NE-AMD i oczu zdrowych.

Wniosek: Wyniki tego badania pokazują, że rozróżnianie kolorów, szczególnie czerni, niebieskiego i żółtego przy E-AMD jest zakłócone, co sugeruje możliwość wykorzystania rozpoznawania kolorów jako pomocniczego narzędzia klinicznego w identyfikacji subtelnych zmian funkcji wzroku a także ustalania ciężkości choroby.

 

Maj 2020 r.

Uniwersytet Chicago, Instytut Okulistyki – Illinois, stowarzyszenie Elman Retina Group Rosedale- Maryland w USA

Tłumaczenie i opracowanie Anna Wszołek 5.08.20 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra