Retina AMD Polska

Porównanie bezpieczeństwa i skuteczności różnych dawek i schematów leczenia faricimabem i ranibizumabem w neowaskularnym zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem (nAMD)

Faricimab jest pierwszym dwuswoistym przeciwciałem przeznaczonym do stosowania wewnątrzgałkowego. Jednocześnie i niezależnie wiąże i neutralizuje angiopoetynę 2 (Ang-2) oraz naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu A (VEGF-A).

W 58 ośrodkach w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono 36-tygodniowe, randomizowane badanie kliniczne II fazy. Jego uczestnikami były osoby nie leczone uprzednio anty-VEGF z neowaskularyzacją naczyniówkową wtórną do AMD i najlepiej skorygowaną ostrością wzroku (BCVA) w skali Snellena od 20/40 do 20/320. W BCVA nie wykazano wyższości faricimabu nad ranibizumabem w 36. tygodniu kuracji.

Jednak wobec osiągniętej dzięki faricimabowi poprawy widzenia i  odbudowy anatomicznej oka warto przeprowadzić badania fazy III pod kątem potencjalnej alternatywy dla comiesięcznej terapii anty-VEGF, zwłaszcza że nie stwierdzono żadnych nowych działań ubocznych.

 

Dzięki uprzejmości Retina International

Tłumaczenie i opracowanie Anna Wszołek

Listopad 2020 r.

 

 

 

 

 

 

System rejestracji SMS

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: poniedziałek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra