Retina AMD Polska

Atrofia geograficzna a suplementy mikroodżywcze

Grudzień 2019 r.
Centrum Chorób Siatkówki, Lille, Francja; Centrum Medyczne Królowej Anny, Londyn, Wielka Brytania

Od lat podstawą suplementacji, której celem jest spowolnienie postępu AMD i zmniejszenie ryzyka neowaskularyzacji są wnioski z badania chorób oczu związanych z wiekiem (AREDS). Wykazało ono znaczący spadek progresji AMD w ciągu pięciu lat obserwacji, związany z preparatem zawierającym przeciwutleniacze i cynk, ale nie wykazało tak naprawdę efektu ochronnego, który spowolniłby postęp GA. W 2013 r. ​​zastąpiono beta-karoten luteiną i zeaksantyną oraz dodano Omega-3, co nie dostarczyło dalszych dowodów na działanie ochronne na GA. Ponadto w badaniu AREDS wykorzystano kolorowe zdjęcia dna oka zamiast autofluorescencji lub OCT w celu oceny obecności lub ewolucji plam atrofii. W ciągu ostatnich 10 lat wykazano, że OCT jest znacznie dokładniejszy niż kolorowe zdjęcia, jeśli chodzi o pomiar wielkości obszarów zanikowych i ocenę zakresu zmian w warstwach naczyniówkowo-siatkówkowych

W efekcie wiele publikacji przyjmuje wyniki AREDS w tak ogólny sposób, że ignoruje brak dowodów dotyczących GA. Suplementy mikroskładników odżywczych są przepisywane pacjentom z AMD, a kluczowym czynnikiem przestrzegania zaleceń jest wyjaśnianie pacjentom z GA, że przyjmowanie suplementów ma na celu głównie zmniejszenie ryzyka neowaskularyzacji.

 

Dzięki uprzejmości Retina International

Tłumaczenie i opracowanie Anna Wszołek

Listopad 2020 r.

 

 

System rejestracji SMS

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: poniedziałek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra