Retina AMD Polska

Uwaga, ważne! Zwolniły się miejsca na młodzieżowy wyjazd

Uwaga, ważne!
Zwolniły się miejsca na młodzieżowy wyjazd w ostatnim tygodniu sierpnia  na warsztaty do Kluż w Rumunii, w ramach projektu  Erasmus+, dla osób powyżej 18 roku życia z dysfunkcja wzroku.
Chętni mogą zgłaszać się poprzez formularz zamieszczony na stronie Polskiego Związku Niewidomych www.pzn.org.pl

System rejestracji SMS

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: poniedziałek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra