Retina AMD Polska

Spotkanie dot.dostępności usług medycznch

Wpływ pacjentów na kształtowanie dostępności i jakości usług medycznych świadczonych przez szpitale na przykładzie okulistyki.

Polski Związek Niewidomych zaprasza mieszkańców Warszawy i okolic na spotkanie dotyczące jakości i dostępności usług medycznych, które odbędzie się 8 kwietnia 2015 roku, o godzinie 11:00,
w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie.

Spotkanie to jest jednym z cyklu spotkań, które dobywają się w całej Polsce. Współorganizatorami są Mazowiecki Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Konsultant w dziedzinie okulistyki – prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek. Partnerem merytorycznym konferencji jest Fundacja Lege Pharmaciae.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne, nie obowiązują zapisy.

Celem spotkania jest dostarczenie pacjentom wiedzy niezbędnej do tego, by mogli w świadomy sposób podejmować decyzje dotyczące korzystania z usług medycznych świadczonych przez szpitale.

Na spotkanie składać się będą trzy wykłady:

  1. Dostępność leczenia okulistycznego, w tym leczenia zaćmy.
  2. Wpływ pacjenta na jakość usług medycznych świadczonych przez szpital na przykładzie zabiegu zaćmy.
  3. Prawo pacjenta do wyboru opcji leczenia.

W spotkaniu wezmą udział:

  • prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek – Ordynator Oddziału Klinicznego Okulistyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im prof. W. Orłowskiego CMKP, Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Okulistyki
  • dr n. med. Piotr Tesla – Oddział Kliniczny Okulistyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im prof. W. Orłowskiego CMKP
  • Katarzyna Sabiłło – Prezes Fundacji Lege Pharmaciae
  • Anna Woźniak-Szymańska – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych
  • Małgorzata Pacholec – Dyrektor Polskiego Związku Niewidomych
  • Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Spotkanie pasterskim błogosławieństwem obdarzył Ks. Kardynał Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski.

Góra