Retina AMD Polska

Wyniki dziesięcioletniej terapii anty-VEGF przy neowaskularnej AMD (nAMD)

29 lutego 2020, Strasbourg, Montpellier, Paryż, Sydney

Oceniono średnią zmianę ostrości wzroku u 94 osób z nAMD po 10 latach terapii anty-VEGF w jednym z ośrodków we Francji.

Chorzy otrzymali średnio po 27,5 wstrzyknięć przez 10 lat. 10% oczu zyskało ≥10 liter, 64% straciło ≥10 liter, a 23% pozostało stabilnych. Zanik geograficzny stwierdzono w 93% oczu a zwłóknienie podsiatkówkowe w 71%, przy czym oba dotyczą głównie dołka centralnego siatkówki. Oczy poddane leczeniu anty-VEGF (47,5%) miały znacznie gorszą ostrość wzroku od nieleczonych. Również atrofię i zwłóknienie stwierdzono częściej u chorych po terapii.

Pomimo krótkotrwałej stabilizacji, długoterminowe efekty wizualne u osób z nAMD poddanych terapii anty-VEGF mogą być słabe, częściowo z powodu atrofii i zwłóknienia, wynikających z naturalnego postępu choroby.

Dzięki uprzejmości Retina International
Tłumaczenie i opracowanie Anna Wszołek
kwiecień 2020

 

System rejestracji SMS

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: poniedziałek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra