Retina AMD Polska

Wytyczne dla osób z grupy podwyższonego ryzyka

Zachęcamy do zapoznania się z zaleceniami postępowania dla osób należących do grup podwyższonego ryzyka zakażeniem koronawirusem. Wytyczne zostały opracowane przez Polską Ligę Walki z Rakiem, a ich celem jest ograniczenie ryzyka zakażenia Covid-19.

Wytyczne dla osób z grupy podwyższonego ryzyka

Osoby powyżej 70. roku życia oraz osoby z poważnymi chorobami współistniejącymi powinny bezwzględnie przestrzegać poniższe zalecenia, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i najbliższym.

Do grupy podwyższonego ryzyka wystąpienia ciężkiej infekcji koronawirusem (COVID-19) należą:

 1. Osoby powyżej 70. roku życia
 2. Osoby po przeszczepieniu narządów
 3. Osoby chore na nowotwór:
 4. w trakcie aktywnego leczenia onkologicznego (chemioterapia, radioterapia)
 5. z rozpoznaniem raka płuca,
 6. z rozpoznaniem nowotworu hematologicznego, takiego jak białaczka, chłoniak, szpiczak,
 7. otrzymujące immunoterapię lub inne metody z użyciem przeciwciał,
 8. otrzymujące leki ukierunkowane molekularnie (celowane), np. inhibitory kinaz białkowych lub inhibitory PARP, które mogą obniżać odporność,
 9. po przeszczepieniu szpiku kostnego lub komórek macierzystych w ostatnich 6 miesiącach lub nadal przyjmujące leki immunosupresyjne
 10. Osoby z ciężkimi chorobami układu oddechowego, w tym mukowiscydozą, ciężką astmą i ciężką POChP.
 11. Osoby z rzadkimi chorobami i wrodzonymi chorobami metabolicznymi, które znacznie zwiększają ryzyko zakażenia (np. ciężki złożony niedobór odporności – SCID; anemia sierpowatokrwinkowa).
 12. Osoby poddawane immunosupresji.
 13. Kobiety w ciąży ze współistniejącymi chorobami serca.

Jeśli jesteś w wieku powyżej 70 lat lub masz jedną z wyżej wymienionych chorób, jesteś w grupie wysokiego ryzyka poważnych powikłań w przebiegu zakażenia COVID-19.

Jeśli nie masz pewności, czy zaliczasz się do grup ryzyka, zapytaj o to (najlepiej telefonicznie) Twojego lekarza POZ lub specjalistę.

Jeśli masz zaplanowaną wizytę lekarską lub pobyt w szpitalu, skontaktuj się telefonicznie ze swoim lekarzem, aby upewnić się, czy jest to aktualne oraz czy umówiony pobyt lub wizyta są absolutnie niezbędne.

Należy pozostawać przez cały czas w domu oraz unikać bliskiego kontaktu z innymi, nawet ze osobami wspólnie zamieszkującymi.

Jeśli mieszka z Tobą inna osoba/osoby, powinna Cię wspierać, ale powinna też przestrzegać wytycznych zmniejszających ryzyko zakażenia: ograniczyć wychodzenie z domu i kontakty z innymi osobami, a także utrzymywać bezpieczną odległość. Podobnie jak Ty, osoba ta

powinna dokładnie i regularnie myć ręce, szczególnie po przyjściu do domu, i obserwować stan swojego zdrowia pod kątem objawów z układu oddechowego.

Jak zminimalizować ryzyko zakażenia covid-19?

Jeżeli mieszkasz sam, pamiętaj:

 1. Nie wychodź z domu.
 2. Zawieś spotkania z przyjaciółmi i rodziną.
 3. Poproś kogoś o dostarczenie ci zakupów i leków i zostawienie ich przed drzwiami, aby zminimalizować kontakt z innymi osobami.
 4. Do kontaktu z rodziną i bliskimi używaj telefonu i Internetu.
 5. Korzystaj z telefonu lub Internetu, aby skontaktować się ze swoim lekarzem lub innymi osobami.
 6. Upewnij się, że telefony i inne urządzenia są naładowane, że masz sprawne ładowarki, że Twój telefon jest opłacony.
 7. Unikaj spotykania się z osobami, które miały kontakt z chorymi na COVID-19 lub wykazują podejrzane objawy, takie jak wysoka temperatura i kaszel.
 8. Regularnie myj ręce.
 9. Wysypiaj się, stosuj racjonalna dietę, dbaj o zdrowie fizyczne i dobre samopoczucie.

Wiemy, że nie jest to łatwe. Powinieneś spróbować znaleźć sposoby na pozostanie w kontakcie z innymi oraz bezpieczne wykonywanie codziennych czynności.

Jeżeli mieszkasz z innymi osobami, pamiętaj:

 1. Trzymaj się z dala od innych osób w domu, staraj się przebywać przez większość czasu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z oknem.
 2. Jeśli musisz wejść do pokoju, w którym przebywają inni domownicy, spróbuj utrzymać od nich odległość 1-2 metrów.
 3. Regularnie myj ręce.
 4. Jeśli masz takie możliwości, korzystaj z toalety i łazienki, której nie używa nikt inny z domowników.
 5. Jeśli nie masz odrębnej toalety i łazienki, utrzymuj wspólne pomieszczenie w należytej czystości.
 6. Używaj własnych ręczników.
 7. Ustal harmonogram korzystania z kąpieli czy prysznica; korzystaj z łazienki jako pierwszy.
 8. Unikaj przebywania w kuchni wraz z innymi osobami.
 9. Poproś o dostarczenie posiłków do Twojego pokoju i tam je spożywaj.
 10. Miej naczynia i sztućce tylko do Twojego użytku.
 11. Jeśli masz zmywarkę, używaj jej.
 12. Oczyszczaj za pomocą produktów do czyszczenia wszystkie powierzchnie takie jak blaty, stoły, klamki, armatury łazienkowe, toalety i uchwyty toaletowe, telefony, klawiatury, tablety, stoliki nocne i odkażaj je odpowiednimi płynami.

Rozumiemy, że trudno oddzielić się całkowicie od innych domowników. Powinieneś jednak dołożyć wszelkich starań, aby postępować zgodnie z powyższymi wskazówkami.

Istnieją ogólne zasady, których należy przestrzegać, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusów.

Pamiętaj:

 • Regularnie i starannie myj ręce w ciepłej wodzie, używając mydła. Zrób zawsze to po wydmuchaniu nosa, kichaniu lub kaszlu, skorzystaniu z toalety, przed i po przygotowaniu posiłków, przed i po jedzeniu, po rozpakowaniu zakupów.
 • Staraj się nie dotykać twarzy, oczu, ust, nosa.
 • Podczas kaszlu lub kichania zakryj usta i nos chusteczką papierową, a następnie ją wyrzuć.
 • Unikaj bliskiego kontaktu z innymi osobami.

Co radzimy tym, którzy Ci pomagają?

 • Osoby z zewnątrz nie powinny Cię odwiedzać, chyba że ich pomoc jest niezbędna w codziennych czynnościach (mycie, ubieranie się, przygotowywanie posiłków, karmienie).
 • Jeśli otrzymujesz pomoc i opiekę od przyjaciół lub członków rodziny, porozmawiaj z nimi o środkach ostrożności, które powinni zastosować, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo.
 • Utrzymuj telefoniczny kontakt z innymi osobami na wypadek, gdyby Twój główny opiekun zachorował czy z innego powodu nie mógł Ci pomagać.

 

Jeśli opiekujesz się kimś, kto ma ponad 70 lat lub znajduje się w grupie wysokiego ryzyka zakażenia COVID-19 upewnij się, że postępujesz zgodnie z poniższymi zaleceniami, pamiętaj:

 

 • Staraj się zapewnić mu niezbędną opiekę.
 • Nie zbliżaj się niepotrzebnie zbyt blisko do osoby, którą się opiekujesz, staraj się zachować odległość 1-2 metrów.
 • Myj ręce po wejściu do domu oraz przed i po kontakcie z tą osobą, dezynfekuj ręce odkażającymi środkami.
 • Unikaj dotykania twarzy.
 • Zakrywaj usta i nos chusteczką lub rękawem (nie dłońmi) podczas kaszlu lub kichania.
 • Zużyte chusteczki natychmiast wyrzuć do kosza, a następnie umyj ręce.
 • Nie odwiedzaj nikogo ani nie opiekuj się kimś w przypadku złego samopoczucia czy uczucia przeziębienia, znajdź osobę, która cię zastąpi.
 • Poinformuj osobę, którą się opiekujesz, do kogo ma zadzwonić, jeśli źle się poczuje, zapisz jej numer telefonu.
 • Dbaj o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne.

Jak dbać o dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne?

Izolacja, poczucie osamotnienia, ograniczenie aktywności fizycznej, zaburzona rutyna codziennego życia czy obawa o przyszłość przyczyniają się do nasilenia stresu. Wiele osób odczuwa zaniepokojenie i lęk związany z obecną sytuacją, jej wpływem na własne życie, dostępem do lekarza i leczenia.

Pamiętaj:

 • Zawsze możesz użyć telefonu i zadzwonić do kogoś z rodziny, przyjaciela czy znajomego.
 • Mimo że jesteś w domu, wstawaj z łóżka i ruszaj się jak najwięcej. Możesz uprawiać codzienna gimnastykę i ćwiczenia fizyczne w domu. Jeśli masz ogród lub balkon, wyjdź i zaczerpnij świeżego powietrza, ale trzymaj się z dala od innych ludzi, w tym sąsiadów.
 • Spróbuj spędzać czas przy oknach, otwieraj je, aby przewietrzyć mieszkanie, spoglądaj za okno.
 • Spędzaj czas na robieniu rzeczy, które lubisz – czytaj, oglądaj telewizję, słuchaj ulubionych programów radiowych czy muzyki, gotuj, zajmij się swoim hobby.
 • Wysypiaj się, staraj się jeść zdrowo, pij wystarczającą ilość wody, unikaj palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
 • Staraj się pozostać w kontakcie z innymi osobami przez telefon lub Internet.

System rejestracji SMS

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: poniedziałek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra