Retina AMD Polska

Zmniejszenie finansowania programu lekowego AMD

Aż o 10 139 865 zł w stosunku do roku 2018 niższa jest łączna wartość wszystkich kontraktów NFZ w 2019 roku na program lekowy leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienie plamki związanego z wiekiem (AMD).

Jesteśmy bardzo zaskoczeni decyzjami tak wielu oddziałów NFZ o zmniejszeniu wartości kontraktów na program lekowy leczenia w AMD w 2019 r. Zaniepokojeni telefonami od pacjentów, którzy nie mogą znaleźć miejsca, gdzie mogliby rozpocząć leczenie wysiękowego AMD w ramach programu lekowego, zwracamy się z pytaniem do Ministra Zdrowia o powody zmniejszenia finansowania programu w br.

 

Dużo niższa wartość wszystkich kontraktów na program lekowy leczenia AMD

Analiza kontraktów NFZ na br. wykazuje, że aż w 13 województwach kontrakty opiewają na mniejsze kwoty niż w roku 2018. Chociaż w trzech województwach kontrakty te są wyższe niż w roku poprzednim, ale łączna wartość wszystkich kontraktów na program lekowy leczenia AMD jest dużo niższa, bo aż o 10 139 865 zł. Nie wiemy, z jakich powodów tak się stało, gdyż liczba pacjentów z tym rozpoznaniem jest nieporównywalnie wyższa niż liczba pacjentów leczonych w tym programie.

Leczenie zgodnie ze standardami towarzystw naukowych przynosiło efekty

Wiemy, że trzyletnie doświadczenie stosowania programu zapewniającego pacjentom leczenie zgodne ze standardami towarzystw naukowych dowiodło skuteczności takiego postępowania terapeutycznego i przyniosło polskim pacjentom wymierne korzyści. Dlatego nie możemy pogodzić się z działaniami, które mogą zaprzepaścić dotychczasowy wysiłek

Z danych epidemiologicznych wynika, że w Polsce choruje na wysiękową postać AMD około 140 tys. osób i co rok przybywa około 14 tys. nowych przypadków zachorowań. Z informacji uzyskanej od krajowego konsultanta ds. okulistyki, na koniec ubiegłego roku w programie lekowym było leczonych około 20 tys. pacjentów. Tak więc, aby zahamować proces przyrostu liczby ślepnących osób, należy ciągle jeszcze zwiększać liczbę pacjentów leczonych w ramach tego programu.

Prosimy Ministerstwo Zdrowia o wyjaśnienie

Stowarzyszenie Retina AMD Polska od wielu lat zabiega o zwiększenie dostępu do terapii powstrzymujących utratę wzroku dla wszystkich potrzebujących, dlatego jesteśmy bardzo zaskoczeni decyzjami tak wielu oddziałów NFZ o zmniejszeniu wartości kontraktów na program lekowy leczenia w AMD w 2019 r. Mamy nadzieję, że zmniejszenie wartości kontraktów na program lekowy leczenia w AMD w 2019 r. to działania przejściowe i zostały podyktowane tymczasowymi uwarunkowaniami. Niemniej zwracamy się do Ministra Zdrowia o wyjaśnienie tej sprawy. Poniżej treść pisma.

 

Pismo do Ministra Zdrowia ws. kontraktów NFZ na leczenie w ramach programu lekowego AMD – pobierz >

System rejestracji SMS

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: poniedziałek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra