Retina AMD Polska

Apel w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia

W dniu 26 czerwca 2017 r. stowarzyszenie Retina AMD Polska razem z kilkudziesięcioma organizacjami podpisało Apel organizacji pacjentów, Konferencji Prezesów Towarzystw lekarskich i samorządów zawodów medycznych w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia. Poniżej zamieszczamy treść Apelu

Apel w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia w Polsce 26.06.2017

Góra