Retina AMD Polska

Uveitis – audiorelacja z konferencji 6. czerwca 2017

6 czerwca 2017 r. o godz. 13.00 w Sali Kolumnowej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Konwiktorskiej 9 w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Uveitis (zapalenie błony naczyniowej oka, ZBNO) z perspektywy pacjenta w Polsce.” Podczas konferencji omawiano zapalenie błony naczyniowej oka, które jest schorzeniem mało znanym o niejednoznacznej etiologii, wymagającym długotrwałej diagnostyki. Nieleczone może prowadzić do utraty widzenia. Specjalnie dla tych, którzy nie mogli dołączyć do nas na konferencji,

Konferencja organizowana z grantu naukowego ABBVIE Sp. z o.o.
 

Program konferencji:

13.00–13.10 – przywitanie gości – Prezes PZN, Anna Woźniak-Szymańska

13.10–13.30 – najważniejsze problemy pacjenta ze schorzeniami narządu wzroku w Polsce z perspektywy Polskiego Związku Niewidomych – Dyrektor Instytutu Tyflologicznego PZN, Małgorzata Pacholec

13.30–13.50 – uveitis (zapalenie błony naczyniowej oka, ZBNO, H20 – zapalenie tęczówki i ciała rzęstkowego oraz H30 – zapalenie naczyniówki i siatkówki) z perspektywy klinicysty – prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło, Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

13.50–14.10 – uveitis z perspektywy systemowej – dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA, NIZP-PZH

14.10–14.30 – uveitis z perspektywy pacjenta – Dyrektor Instytutu Tyflologicznego PZN, Małgorzata Pacholec

14.30–14.50 – uveitis z perspektywy świadczeniodawcy – Dyrektor Centralnej Przychodni Rehabilitacyjno-Leczniczej Polskiego Związku Niewidomych, Teresa Kłys

14.50–15.30 – debata i dyskusja

Z wyrazami szacunku

Anna Woźniak-Szymańska

Prezes Polskiego Związku Niewidomych

Konferencja organizowana z grantu naukowego ABBVIE Sp. z o.o.

System rejestracji SMS

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: poniedziałek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra