Retina AMD Polska

Co dalej z programem lekowym w leczeniu wysiękowej postaci AMD?

Nasze Stowarzyszenie Retina AMD Polska monitoruje postępy prac we wprowadzaniu w życie zatwierdzonego w maju programu lekowego w leczeniu wysiękowej postaci AMD.

Ostatnią informację uzyskaliśmy od dyrektora Departamentu Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia z dnia 27.07. br. w której przekazano nam harmonogram działań wszystkich oddziałów wojewódzkich NFZ, zmierzających do jak najszybszego zakontraktowania nowego programu lekowego. W poszczególnych województwach daty wejścia w życie zawartych pomiędzy ośrodkami leczniczymi a NFZ umów, wskazywane są od 01.09 do 19.10.2015 r.

Liczymy więc na to, że z końcem października wszyscy chorzy na wAMD będą mogli bez przeszkód zostać objęci leczeniem w ramach tak oczekiwanego programu.

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało również na nasze wątpliwości w sprawie dostępności programu dla pacjentów, którzy już są leczeni i dla pacjentów, którzy rozpoczęli leczenie prywatnie opłacając je z własnych środków.

Z przekazanej przez Ministerstwo Zdrowia informacji wynika, że „pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie w ramach świadczeń gwarantowanych rozliczanych w ramach grupy BO2 – leczenie wysiękowej postaci wysiękowej postaci AMD z zastosowaniem iniekcji doszklistkowych przeciwciała monoklonalnego antyVEGF/rekombinowanego białka fuzyjnego, mogą zostać zakwalifikowaniu do programu pod warunkiem, że w chwili rozpoczęcia terapii spełniali kryteria włączenia do programu.

Pacjenci, którzy do tej pory leczyli się z własnych środków mogą zostać włączeni do ww programu pod warunkiem, że spełniają kryteria kwalifikacji do programu”.

 

 

Kontakt

Retina AMD Polska
Konwiktorsk 7 pok. 25
00-216 Warszawa
tel. (22) 831 22 71 wewn. 221, 500 351 994

e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Dyżury

Wtorek i czwartek  godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

 

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra