Retina AMD Polska

Luxturna – prace nad terapią genową. Informacja z Retina International.

Firmy Spark Therapeutics i Novartis Pharmaceuticals zawarły umowę licencyjną i komercyjną o pracach nad LUXTURNA ™ (voretigene neparvovec-rzyl) poza Stanami Zjednoczonymi 24 stycznia 2018 r. w Filadelfii podano do wiadomości, że Novartis Pharmaceuticals będzie komercjalizować voretigene neparvovec, gdy zostanie zatwierdzony, w Europie i na rynkach poza USA; Spark Therapeutics zachowuje komercyjne prawa do LUXTURNA ™ (voretigene neparvovec-ryzl) w USA.
Umowa wykorzystuje szeroką gamę możliwości i infrastrukturę oftalmologiczną Novartis w USA z korzyścią dla pacjentów poza Stanami Zjednoczonymi.
Firma Spark Therapeutics otrzyma 105 mln USD jako prowizję wstępną i kwalifikuje się do otrzymania płatności w wysokości do 65 mln USD, a także do opłaty licencyjnej od sprzedaży netto poza USA.
LUXTURNA ™ (voretigene neparvovec-rzyl) jest terapią genową opartą na wektorach adenowirusowych, wskazaną do leczenia pacjentów z potwierdzoną dystrofią siatkówki związaną z mutacją RPE65.
Do opisu ewentualnych działań niepożądanych terapii w informacji Retina International z dn. 16 października 2017 r. dołączono ostrzeżenie o niebezpieczeństwie związanym z podróżą samolotem, wyprawą w wysokie góry i nurkowaniem, dopóki pęcherzyki powietrza powstałe po podaniu LUXTURNA nie znikną całkowicie z oka. Po upływie co najmniej tygodnia może to stwierdzić lekarz okulista.
Zmiana wysokości, gdy pęcherzyk powietrza jest nadal obecny, może spowodować nieodwracalną utratę wzroku.

Kontakt

Retina AMD Polska
Konwiktorsk 7 pok. 25
00-216 Warszawa
tel. (22) 831 22 71 wewn. 221, 500 351 994

e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Dyżury

Wtorek i czwartek  godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

 

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra