Retina AMD Polska

Oświadczenie organizacji Retina International i jej Naukowo-Medycznego Komitetu Doradczego w sprawie COVID-19

Informacje dla osób w trakcie terapii anty-VEGF z powodu neowaskularnego zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (nAMD) lub cukrzycowego obrzęku plamki (DME)

Większość osób dotkniętych nAMD i DME ma 65 lat i więcej. Wiele zostało poproszonych o pozostanie w domu i izolację, ponieważ w kontekście pandemii COVID-19 należą do szczególnie zagrożonych. Jest to niezwykle trudny czas dla osób z poważnymi zaburzeniami widzenia. Panuje strach i krąży niestety wiele nieprawdziwych informacji. Wiadomo, że osoby z chorobami płuc i serca oraz innymi poważnymi dolegliwościami, a także w wieku powyżej 65 lat, częściej doświadczają powikłań jeśli ulegną zakażeniu wirusem COVID-19.

Starsi ludzie z nAMD i DME, szczególnie ci, którzy cierpią również na choroby płuc lub serca, powinni zachować szczególną ostrożność, aby zminimalizować narażenie na wirusa. Retina International i jej Naukowo-Medyczny Komitet Doradczy zalecają korzystanie z informacji z zaufanych źródeł, takich jak  ministerstwo zdrowia i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

WHO zaleca:

  • Często myj ręce mydłem i wodą lub przecieraj chusteczką nasączoną alkoholem
  • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust, chyba że świeżo umytymi rękami
  • Staraj się zachować co najmniej 2-metrową odległość od innych osób, szczególnie od kaszlących i / lub kichających
  • Podczas kaszlu i / lub kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
  • Bezpiecznie przygotowuj posiłki, używając różnych desek do krojenia surowego mięsa i żywności gotowanej oraz myj ręce po dotknięciu każdego składnika
  • Unikaj publicznych spotkań i zgromadzeń
  • Unikaj korzystania z transportu publicznego
  • Tam, gdzie to możliwe, stosuj alternatywy dla rutynowych wizyt lekarskich (np. konsultacje telefoniczne).

Chociaż ciągłość terapii anty-VEGF u osób aktualnie otrzymujących zastrzyki ma zasadnicze znaczenie dla zachowania wzroku i zdrowia oczu, w różnych krajach i regionach obowiązują różne schematy lecznicze. U pewnych osób opóźnienia leczenia mogą być rzeczywiście dopuszczalne z medycznego punktu widzenia, u innych konieczne jest nieprzerwane leczenie. Mając to na uwadze, Naukowo-Medyczny Komitet Doradczy Retina zaleca, aby pacjenci skonsultowali się ze swoim lekarzem okulistą lub kliniką okulistyczną w celu ustalenia ewentualnej zmiany terminu wizyty teraz czy w przyszłości. Nie wolno zakładać, że spotkanie zostało anulowane.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu następna wizyta została opóźniona lub odwołana, zaleca się ciągłe samodzielne sprawdzanie wzroku. Codziennie badaj każde oko osobno za pomocą siatki Amslera. Jeśli zauważysz, że Twoje widzenie zmieniło się jednoznacznie, np. jeśli jakiekolwiek obszary siatki Amslera, które były w porządku poprzedniego dnia, nagle stały się ciemniejsze, faliste, puste lub rozmyte, skontaktuj się natychmiast z okulistą.

* Niniejsze porady będą regularnie sprawdzane i aktualizowane w miarę udostępniania wiedzy na temat COVID-19.

Dr E. Zrenner

Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Naukowo-Medycznego Retina International

Zurych / Dublin / Tybinga, 21 marca 2020 r.

 

Tłumaczenie i opracowanie

Anna Wszołek

25.03.2020 r.

 

System rejestracji SMS

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: poniedziałek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra