Retina AMD Polska

Stan zapalny wewnątrz gałki ocznej po wstrzyknięciu antybiotyku do ciała szklistego i bez tej ochrony

Porównano częstość wystąpienia stanu zapalnego w gałce ocznej po iniekcji do ciała szklistego  z miejscową profilaktyką antybiotykową i bez niej.

 

METODY: Jest to retrospektywne badanie kontrolne w pojedynczym ośrodku. Pacjenci z różnymi chorobami naczyń siatkówki leczeni byli wstrzyknięciami ranibizumabu, bewacyzumabu, afliberceptu lub kortykosteroidu do ciała szklistego w okresie od 1 października 2014 r. do 30 listopada 2018 r.

 

WYNIKI: Od 1 października 2014 r. do 30 listopada 2018 r. wykonano łącznie 33 515 zastrzyków do ciała szklistego i w 13 przypadkach zidentyfikowano zapalenie wnętrza gałki ocznej (1 przypadek na 2578 zastrzyków). Od 1 października 2014 r. do 31 października 2016 r., gdy zastosowano pooperacyjnie miejscową profilaktykę antybiotykową, wykonano 14 828 zastrzyków do ciała szklistego i zgłoszono 5 przypadków zapalenia wnętrza gałki ocznej.  Od 1 listopada 2016 r. do 30 listopada 2018 r., kiedy nie stosowano profilaktyki, wykonano 18 687 zastrzyków do ciała szklistego i zidentyfikowano 8 przypadków zapalenia wnętrza gałki ocznej.

 

WNIOSEK: Częstość występowania zapalenia wnętrza gałki ocznej w grupie z miejscową profilaktyką antybiotykową po iniekcji do ciała szklistego była podobna do grupy bez profilaktyki. Rezygnacja z profilaktyki antybiotykowej nie miała wpływu na częstość występowania zapalenia wewnątrz gałki ocznej.

 

Luty 2020 r.

Wydział Oftalmologii Uniwersytetu w Porto, Portugalia

Wydział Chirurgii i Fizjologii, Fakultet Medyczny Uniwersytetu w Porto

 

Dzięki uprzejmości Retina International

Tłumaczenie i opracowanie Anna Wszołek

marzec 2020 r.

 

System rejestracji SMS

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: poniedziałek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra