Retina AMD Polska

Powstała Retina International Choroideremia Special Interest Group

W celu umożliwienia pacjentom dotkniętym Choroideremią kontaktu z odpowiednimi instytucjami badawczymi i uznanymi ośrodkami eksperckimi powstała Retina International Choroideremia Special Interest Group (SIG, RI-CHM). RI-CHM zaprasza członków organizacji działających na rzecz pacjentów z Choroideremią do włączenia się w prace m.in. nad strategią.

 

W październiku ubiegłego roku pacjenci chorujący na Choroideremię zwrócili się do Retina International z prośbą o pomoc w integracji środowiska osób chorych, ich rodzin, ekspertów, organizacji społecznych. Odpowiedzią na tę prośbę jest Retina International Choroideremia Special Interest Group. RI-CHM będzie pracowała m.in. nad dotarciem do osób chorych i umożliwieniem pacjentom kontaktu z odpowiednimi instytucjami badawczymi oraz uznanymi ośrodkami eksperckimi. SIG ma zasięg międzynarodowy i stawia sobie za cel rzecznictwo interesów pacjentów chorych na Choroideremię, działania na rzecz poprawy jakości życia osób żyjących z chorobą Choroideremią m.in. poprzez promowanie badań i równy dostęp do nowych terapii.

 

Przewodniczącym Retina International Choroideremia Special Interest Group został Michael Längsfeld z PRO RETINA Niemcy, członek zarządu Fundacji Badawczej Choroideremia oraz Retina International.

Misja RI-CHM

Misja Retina International Choroideremia Special Interest Group została opisana w kilku punktach, jako:

  1. Łączenie grup i organizacji satelitarnych, a także osób dotkniętych Choroideremią i rodzin osób chorych;
  2. Umożliwienie pacjentom dotkniętym chorobą Choroideremii kontaktu z odpowiednimi instytucjami badawczymi i uznanymi ośrodkami eksperckimi w celu włączenia osób chorych do istniejącej wspólnoty badawczej Choroideremia i Retina;
  3. Wyłonienie ambasadorów i rzeczników środowiska pacjentów dotkniętych Choroideremią.

Włącz się w działania SIG RI-CHM

SIG poszukuje osób chętnych do włączenia się działania grupy i prace nad planowaniem strategicznym. Jeśli jesteś członkiem organizacji działającej na rzecz osób chorujących na Choroideremię i chciałbyś właczyć się w działania Retina International Choroideremia Special Interest Group lub uzyskać więcej informacji, napisz na adres choroideremia@retina-international.org. Więcej informacji znajdziesz też na stronie pod adresem www.retina-international.org/ri-chm

 

System rejestracji SMS

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra