Retina AMD Polska

Wykaz prowadzonych na świecie badań i prób klinicznych…

 

Publikujemy wykaz aktualnie prowadzonych na świecie badań i prób klinicznych zmierzających do opracowania genoterapii w schorzeniach siatkówki wywołanych konkretnymi mutacjami genów.

Wykaz – stan aktualizacji na grudzień 2018 r. – do pobrania w pliku:

 

Góra