Retina AMD Polska

Zmiany w programie lekowym

Informujemy, że od 01.11.2020 Ministerstwo Zdrowia wprowadza zmiany w programie lekowym  “Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)” . Zmiany dotyczą przerwy w leczeniu – osoby, które będą miały przerwę w leczeniu powyżej 4 miesięcy od podania ostatniej dawki leku zostaną wyłączone w programu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  

oraz w dokumencie: 

System rejestracji SMS

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: poniedziałek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra