Retina AMD Polska

CRVO – leczenie i możliwości finansowania

Obowiązującymi w leczeniu CRVO są wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO) z dnia 10.06.2014 r. (link poniżej)
http://pto.com.pl/uploads/guidelines/10/files/Wytyczne-PTO- CRVO_BRVO.pdf

Niestety, leczenie to mimo wytycznych PTO nie jest w pełni refundowane. Ze schematu zamieszczonego w wytycznych wynika, że:

  • w CRVO bez niedokrwienia zalecane są anty-VEGF lub dexametazon, a żadne z nich nie są refundowane (dexametazon w postaci Ozurdexu dostał
    negatywną rekomendację Agencji 7 stycznia 2013 r. w RVO, czyli tym samym zarówno w CRVO i BRVO,
  • w CRVO niedokrwiennym zalecane są nierefundowane anty-VEGF i fotokoagulacja finansowana w ramach JGP (grupa B.84, “Małe zabiegi witreoretinalne”).

Biorąc pod uwagę opis procedur  JGP, finansowana jest fotokoagulacja w ramach procedury B84, natomiast nie ma zasad/wytycznych jak finansować leczenie lekami anty-VEGF w CRVO.

Niektóre szpitale próbują rozliczać podanie leku w ramach procedury B98 (gdzie najbliższym rozpoznaniem ujętym w katalogu jest H34.8 Inne postacie zamknięcia naczyń siatkówki) natomiast nie jest to rutynowe działanie i zależy od dobrej woli szpitala bo wycena procedury jest niewystarczająca dla pokrycia kosztów podania leku.

Kontakt

Retina AMD Polska
Konwiktorsk 7 pok. 25
00-216 Warszawa
tel. (22) 831 22 71 wewn. 221, 500 351 994

e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Dyżury

Wtorek i czwartek  godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

 

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra