Retina AMD Polska

Nowa terapia optogenetyczna nadzieją dla osób ze zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki

Bionic Sight rozpoczyna badanie kliniczne terapii optogenetycznej. Leczenie łączy terapię genową z wykorzystaniem urządzenia, które generuje i dostarcza kod do siatkówki.

 

W marcu 2020 r. firma Bionic Sight rozpoczęła 1/2 fazę badania klinicznego pierwszych 20 osób z zaawansowaną utratą wzroku z powodu RP, u których zastosowano nowatorskie leczenie optogenetyczne. Będzie je kontynuować do końca roku. Badanie odbywa się na Long Island w Nowym Jorku.

 

Podejście Bionic Sight obejmuje dwa elementy: 1) leczenie optogenetyczne, zapewniające wrażliwość na światło komórkom zwojowym siatkówki, które przetrwały po utracie fotoreceptorów w zaawansowanej chorobie siatkówki, oraz 2) podobne do okularów urządzenie, które przechwytuje obraz, na który patrzy chory i generuje kod umożliwiający jego widzenie. Kod ten jest wysyłany przez komórki zwojowe i nerw wzrokowy do mózgu.

W przeciwieństwie do innych nowych podejść optogenetycznych, które mogą wykorzystywać okulary lub gogle do poprawy kształtu i intensywności obrazu, urządzenie Bionic Sight wytwarza impulsy elektryczne, podobne do wytwarzanych przez fotoreceptory. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla osób z percepcją tylko przy słabym świetle, niezależnie od mutacji genu powodującego ich chorobę.

Kod neuronowy siatkówki rozszyfrowała prof. dr Sheila  Nirenberg,  dyrektorka i założycielka Bionic   Sight.   Ona też kierowała pracami nad urządzeniem, które generuje i dostarcza impulsy elektryczne do komórek zwojowych.

Terapię optogenetyczną wykorzystaną w celu uwrażliwienia komórek zwojowych na światło w badaniu klinicznym Bionic  Sight  opracowala  Applied Genetic Technologies Corporation (AGTC).
Fundacja Fighting Blindness powiadomiła 15 000 pacjentów z RP w rejestrze MyRetina Tracker o badaniu klinicznym Bionic Sight. Dostępny jest film o technologii Bionic Sight pt. „Złamanie kodu, aby pokonać ślepotę”.

Informacja z MyRetina Tracker Registry Coordinator 17.06.20

Tłumaczenie i opracowanie Anna Wszołek 26.06.20

System rejestracji SMS

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: poniedziałek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra