Retina AMD Polska

Zaproszenie do udziału w badaniach klinicznych

Klinika Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie we współpracy
z Fundacją Fighting Blindness zaprasza do udziału w badaniach klinicznych
osoby z autosomalnie recesywnie dziedziczonym zwyrodnieniem barwnikowym
siatkówki z mutacją w genie EYS oraz osoby z mutacjami w genie RPGR
odpowiadającym za retinitis pigmentosa sprzężonym z chromosomem X.

Zainteresowani powinni zgłaszać się do Poradni Siatkówkowej Kliniki
Okulistyki Ogólnej (gabinet 214). Więcej informacji na ten temat oraz zapisy
prowadzi dr hab. n. med. Katarzyna Nowomiejska – adiunkt Kliniki
Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie:
katarzyna.nowomiejska@umlub.pl

 

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra