Retina AMD Polska

Świadczenie B84 nadal jest finansowane dla pacjentów potrzebujących i niezakwalifikowanych do programu lekowego AMD

Poniżej publikujemy treść odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na pismo pani prezes Małgorzaty Pacholec w sprawie dotyczącego programu lekowego leczenia wysiękowej postaci AMD.

 

Warszawa, 30 kwietnia 2019

Szanowna Pani Prezes,

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie planów Ministra Zdrowia w zakresie funkcjonowania programu lekowego Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (ICD-10: H35.3), uprzejmie informuję, jak poniżej.

Zgodnie z treścią Projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 maja 2019 r., który stanowi odzwierciedlenie podjętych w ostatnim czasie decyzji w zakresie refundacji produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w kwestii funkcjonowania programu lekowego dedykowanego terapii AMD nie zostały wprowadzone zmiany.

Jednocześnie pragnę zauważyć, w ślad za zrozumieniem wyrażonym w Pani piśmie dla potrzeby racjonalizacji wydatków na farmakoterapię wszystkich jednostek chorobowych, iż działania mające na celu jak najbardziej efektywne wykorzystanie ograniczonych zasobów finansowych oraz właściwa ich alokacja są obowiązkiem Ministra Zdrowia, gdyż uzyskane, nawet najmniejsze oszczędności, otwierają możliwość poszerzania zakresu dostępnych ze środków publicznych terapii.

Prowadzone, często przez wiele tygodni przez Komisję Ekonomiczną, negocjacje związane z ustaleniem jak najbardziej korzystnych warunków finansowych, w związku z wydawaniem nowych decyzji o objęciu refundacją oraz decyzji związanych z przedłużeniem kolejnych decyzji o objęciu refundacja, mają na celu zawsze jak najbardziej efektywne wykorzystanie dostępnych środków finansowych.

Jednocześnie świadczenie B84 nadal jest finansowane dla pacjentów potrzebujących i niezakwalifikowanych do programu lekowego AMD. Widzimy również potrzebę lepszego monitorowania realizacji programu lekowego, gdyż również w programie lekowym pacjenci, szczególnie w drugim roku, mają wykonywaną nieadekwatną liczbę zastrzyków. W tym celu przeprowadzana jest analiza jakościowa, aby polepszyć realizację programu, a ośrodkom, które będą odbiegały jakościowo, nie będą przedłużane kontrakty na ten rodzaj świadczeń.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu”

 

Pobierz

  • Plik PDF z odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia – pobierz>>
  • Strona z treścią pisma Retiny – więcej>>

 

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra