Retina AMD Polska

Nowy program lekowy Uveitis

Z radością informujemy, że decyzją Ministra Zdrowia z dn. 1.09.2019 r. został utworzony nowy program lekowy leczenia zapalenia błony naczyniowej oka – ZBNO łac. Uveitis.:

Polski Związek Niewidomych i stowarzyszenie Retina AMD Polska zabiegały o tę terapię od dwóch lat wiedząc, że jest ona ostatnią szansą dla niektórych chorych na uratowanie wzroku.

Na ZBNO  w Polsce choruje  stosunkowo mała grupa pacjentów. Z danych wynika, że są to głównie osoby w wieku produkcyjnym, aktywne zawodowo, które  przeszły już wiele kuracji lekowych nie przynoszących rezultatu.

Lekiem  ostatniej szansy dla osób  tracących wzrok z powodu  ZBNO jest lek adalimumab, który do tej  pory był dla polskich pacjentów niedostępny.

Nowo  utworzony program. Lekowy zmienia tę sytuację całkowicie.

Dzięki pozytywnej decyzji Pana Ministra  dot. utworzenia programu lekowego, pacjenci z ZBNO , będą mieli zapewnione leczenie  na najwyższym poziomie zgodnym ze wskazaniami europejskich towarzystw naukowych.

Wierzymy, że kuracja adalimumabem uratuje wiele osób od cierpienia i utraty widzenia.

Na tę decyzję chorzy z ZBNO czekali od lat.

Cieszymy się, że potrzeby tej niewielkiej grupy pacjentów zostały dostrzeżone  i zaspokojone!

 

Małgorzata Pacholec
Prezes Retina AMD Polska

 

System rejestracji SMS

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra